7 תשובות
אם את רוצה לתאר משהו שקורה בדרכ אז בפרזנט סימפל ואת מוסיפה s ל he she it
אם את רוצה בפרזנט פרוגרסיב אז את תוסיפי ing (אם זה לא סטייטי ורב).
דוגמא:
she eats breakfast at her friend's house every monday
יש גם מקרים של y לכן משמיטים את הy ומוסיפים ies
שואל השאלה:
אבל אם הפועל נגמר בS בצורה המקורית שלו?
את רושמת את הפועל ומוסיפה לו es
אם הבנתי למה התכוונת חח
אנונימי
שואל השאלה:
בכל האתרים שהסתכלתי בהם וגם בספר אנגלית שלי היה כתוב שרק אם הפועל מסתיים ב: ss,sh,ch,o,x
אזז מוסיפים es
תקשיבי אם זה מסתיים בS אז עושים ES
אנונימית
שזה נגמר ב-s אז מוסיפים בדרך כלל es
שזה נגמר בy ומאחוריה יש אות רגילה (כלומר לא אות ניקוד)
אז מורידים את הy ומוסיפים ies
לדוגמא:

kiss-kiss+es=kisses
try-try-y=tr+ies=tries