4 תשובות
קודם כול הופכים לשבר רגיל - מכפילים 4 כפול 7 ועוד 3 מה שמקבלים 31 ואז כותבים 31 חלקי 7
אותו דבר לשבר השני ואז יש לך שבר ועוד שבר
שואל השאלה:
גם בכפל וחילוק וגם בועוד ופחות?
בכפל מכפילים מונה במונה ומכנה במכנה.
בחילוק הופכים את המונה של השבר השני במכנה, ככה שהמונה הפך למכנה והמכנה למונה, ואז עושים כפל של השבר הראשון בשבר החדש.

בפחות עושים את המונה של הראשון פחותך המונה של השני והמכנה נשאר.
בועוד עושים המונה של הראשון ועוד המונה של השני והמכנה נשאר.
אייך עושים שתי שלמים ושתי שמיניות כפול שלוש שלמים ולשישיות?
אור נוימן