7 תשובות
שאתה לא בדיוק יודע מה אתה מרגיש לגבי דבר מסויים/להרגיש כמה רגשות סותרים לגבי משהו
כשמרגישים כמה רגשות מנוגדות בזמן קצר או באותו הזמן, למשל שמחה ועצב.
זה מתבטא בזה שנגיד אתה אוהב מישהו אבל גם לא אוהב או כועס על מישהו אבל גם שמח שהוא איתך וכו
שאתה מרגיש שתי דברים מנוגדים
רגשות מנוגדים שהאדם מרגיש באותו הזמן; תחושות של בעד ונגד משהו שהאדם מרגיש בו-זמנית.
שואל השאלה:
כמו אהבה ושנאה?
כן בדיוק כמו אהבה ושנאה