3 תשובות
הופכים את שני המספרים המעורבים לשבר מדומה, ואז כבר אין בעיה להכפיל (:
הופכים את זה לשבר נגיד יש לך: 2 ו3 שביעיות. אז עושים 2 כפול 7 ועוד 3, וזה מה שכותבים במונה. ולמטה קו שבר ו7. זאת הנוסחא- מספר השלמים, כפול מכנה ועוד מונה- לחלק למכנה.
ואז כופלים מונה במונה מכנה במכנה..
אגב, שבר מדומה זה שבר מעורב שהפכו אותו לשבר בלבד.

זאת אומרת, לכפול את השלם במכנה, ולוהסיף את המונה.
נגיד 8 ושליש, כופלים את שמונה בשלוש (24) ואז מוסיפים אחד (25) שזה יוצא 25 שלישים. (: