תשובה אחת
זה טיפה הרבה.. אבל צריך לבדוק לפי גודל כמה זה
אנונימי