5 תשובות
פחד מחורים קטנים אם אני לא טועה
פחד מהמון חורים צפופים
פחר מהמון חורים
פחד מחורים
ישלי את זה אני לא עומדץ בזה כשאני רואה את זה אלוהיפ