תשובה אחת
מה זה מעגל? מעגל יהיו כל הנקודות (x,y) שמרחקם מאיזהשהי נקודה שתהיה המרכז, (a,b) במרחק r
במילים אחרות,
sqrt ( (x-a)^2+ (y-b)^2)=r
זה פשוט הנוסחה לחישוב מרחק
נעלה בריבוע
x-a)^2+ (y-b)^2=r^2)
זה הנוסחה...
עוזר מומחה סטיפס