3 תשובות
מותר קצת לשקר בשביל השלום.
אם יש חוק שהוא מגביל אותך...
לדוגמא, מצוות פאה (זו מצווה שמשאירים פירות לעניים בשדה כדי שיבואו לקחת)
ועולה השאלה... איזה עניים?!
יש עניי הארץ, יהודים
ויש עניים גויים...
רב 1 החליט רק לעניי הארץ, יהודים
ואילו הרב השני החליט גם לעני הגוי, מפני דרכי שלום.

אני מקווה שזה מספיק מובן לך, זו הדוגמא שעלתה לי כרגע (:
ז"א על מנת שלא יהיו מריבות.

עוד דוגמא:
אישה בוגדת בבעלה...
חברתה ראתה אותה, והחברה יודעת שאסור לבגוד (לפי ההלכה)
אז היא לא תלך לבעל להגיד שאישתו בוגדת בו "מפני דרכי שלום" שלא יהיו מריבות ויתגרשו כביבול בגללה... אז היא תלך לחברתה ותזהיר אותה.