2 תשובות
לתת כבוד לזקנים
לכבד מבוגר ממך, לדוגמא לעזור לו לחצות כביש/לקום באוטובוס לתת לו לשבת וכו
אנונימי