תשובה אחת
על פי העדכון האחרון לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) שפורסם בינואר 2013, כלל 11 (4) (ד) קובע כי השכר המינימלי המומלץ לכתיבת מכתב התראה הוא 231 ש"ח.

שים לב - זהו התעריף המינימלי המומלץ לכתיבת המכתב.
כתיבה - כלומר, אם בכוונתך לקבל שירותים נוספים בנוגע לגביית שכר-הטרחה, יכול להיות שעורך-הדין יידרש לעבודה נוספת מעבר לכתיבת המכתב עצמו, והמחיר ייקבע בהתאם.
מינימלי - כלומר, רוב עורכי-הדין עשויים לשקול לקחת יותר, בהתאם להערכתם-הם את כישוריהם, זמנם, והעמל הנדרש להכנת המכתב.
מומלץ - כלומר, רוב עורכי-הדין עשויים גם לשקול לקחת פחות, בהתאם ליחסים בין ועד הבית כלקוח לבינם, בהתאם לשאלה האם גם שירותים נוספים בנוגע לגביית שכר-הטרחה או שירותים משפטיים עתידיים אחרים שהועד ייזקק להם יימסרו להם, וכישורי המו"מ שלך ושל עורך-הדין/עורכת-הדין.

כרגיל בסוגיות של שכר-טרחה, חשוב מאוד לזכור שנסיונו, כישוריו ויכולתו של עורך-הדין משפיעים מאוד על הסכום המבוקש. ולא-במקרה. מכתב התראה שכותב עורך-דין שעוסק בגבייה 20 שנה עשוי להראות אחרת לגמרי מזה שכותב עורך-דין שאינו עוסק בגבייה דרך קבע, וזה לא במקרה.