2 תשובות
אפשר לעבוד לפי השיטה הזו:
נשוא = פועל (לרוב)
הפועל פה - הצליחו
נושא = מי? מי הצליח?
הנושא פה - העיתונאים
מה זה לשון?

שמיניסטית תודה לאל
אנונימית