3 תשובות
מנחם בגין - 16 באוגוסט 1913
דוד בן גוריון - 16 באוקטובר 1886
מנחם בגין-16 באוגוסט 1913

דיוד בן גוריון-16 באוקטובר 1886

16.10.1886 - דוד בן גוריון
16.8.1913 - מנחם בגין.