9 תשובות
מי שנולד ב21.1
זה שנולד בינואר.
1 - ינואר, וינואר זה בתחילת השנה ו 12 זה בדצמבר סוף שנה.
האחד שנולד ב1..
21/1