4 תשובות
מכיון שמהירות האור גדולה ממהירות הקול, אנו רואים את הברק לפני שאנו שומעים את קול הרעם. אפשר לאמוד את מרחק הסופה מאתנו על ידי מדידה של מרווח הזמן בין הברק לבין הרעם. מרוח של 3 שניות מייצג מרחק של ק"מ אחד.
בגלל שאנרגיית האור מהירה מאנרגיית הקול.
למדנו בפיזיקה
הייתי מרחיבה לך אבל נרדמתי באותו שיעור
אנונימי
הברק 'בא' לפני הרעם בגלל שמהירות האור גבוהה ממהירות הקול. לכן את רואה קודם את האור (הברק) ורק אחר כך שומעת את הרעם.
ענו לך פה תשובות נכונות.. אבל סתם להוסיך לידע כללי.. אפשר לפי מספר השניות שיש בין הברק לרעם לדעת את הטוות של הברק.. כלומר איפה הוא פגע.. אם זה בערך באותו זמן זה בטווח של קילומטר ואת באמצע סופה.. בעיקרון כל כמה שניות זה מרחק אחר.. וזה מגניב לדעת איפה פגע ברק בחורףP: