3 תשובות
יש רעמים הם פשוט מאוד חלשים שלא תמיד מצליחים לשמוע אותם.
כי מהירות האור גדולה ממהירות הקול.
בר
אולי הם פשוט רחוקים מאוד, והראיה היא לטווח יותר רחוק מהשמיעה