10 תשובות
אנרגיית קול ואור
קול ואור
אור וקול.
אור- ברק
קול- רעם
מה שהם אמרו.
אור וקול.
רעמים זה קול, ברק זה אור.
מה שהם אמרו
קול ואור
משתחררת אנרגיית קול (רעמים) ואור (ברקים).
קול ואור.
קול, אור.