2 תשובות
ביינתים אני יודעת רק חיבור אז אני יראה
חיבור מספרים חיוביים
(10+)= (4+)+ (6+)

חיבור מספרים שלילים
(3-)= (1.5-)+ (1.5-)

חיבור מספרים שלילים וחיובים
(5+)= (7+)+ (2-)
המספר הכי גדול קובע אם הוא חיובי או שלילי

חיבור מספרים נגדיים
0= (5+)+ (5-)

מקווה שעזרתי
בכיתה ז.. אני חושבת שאם זה מינוסים ופלוסים למשל התרגיל (10-)- (15-) אז כאילו - ועוד - יוצא פלוס. אז 15- ועוד 10 זה מינוס חמש. כי היית בקומה -15 ואת עלית 10 קומות כלפי מעלה. אז את בקומה -5. כאילו מינוס ועוד מינוס יוצא פלוס, פלוס ועוד מינוס יוצא מינוס, מינוס ועוד פלוס יוצא מינוס, פלוס ועוד פלוס נשאר פלוס. אני יחסית טובה בנושא הזה, היה מבחן עליו וקיבלתי 95. אם תרצי אוכל לפרט ממש בפרטי