תשובה אחת
עד שמתרככים - בודקים בדקירה עם מזלג/סכין/קיסם שיניים
אברהם שרם מומחה סטיפס