דולרים
 ‏: 28 באוקטובר 2020, 18:44
2
 ‏: 28 באוקטובר 2020, 16:59
3
 ‏: 28 באוקטובר 2020, 16:56
3
 ‏: 28 באוקטובר 2020, 15:36
8
 ‏: 27 באוקטובר 2020, 20:38
7
 ‏: 25 באוקטובר 2020, 12:15
4
 ‏: 24 באוקטובר 2020, 19:23
1
 ‏: 24 באוקטובר 2020, 16:14
9
 ‏: 23 באוקטובר 2020, 11:04
9
 ‏: 22 באוקטובר 2020, 17:20
4
 ‏: 19 באוקטובר 2020, 12:30
1
 ‏: 19 באוקטובר 2020, 03:02
7
 ‏: 18 באוקטובר 2020, 17:05
12
 ‏: 18 באוקטובר 2020, 15:11
4
 ‏: 18 באוקטובר 2020, 15:09
11
 ‏: 17 באוקטובר 2020, 15:46
2
 ‏: 17 באוקטובר 2020, 15:15
4