9 תשובות
22
28-29 נראלי
בין עשרים לארבעים
זה לא קשור לגיל כמו שזה קשור למוכנות של בני הזוג וליכולת הכלכלית שלהם..
24+
28+
(למרות שאני לא רוצה בכלל)