2 תשובות
תחבר את הכבל לחיבור USB אחר..
הדלק את המכשיר וחבר אותו למחשב, אם לא נסה בחיבור USB אחר,
מצרף לינק לפיתרון הבעיה אם לא הולך כנראה לא מותקן דרייבר.
אחד שמבין במחשבים
באותו הנושא: