3 תשובות
זה יכול להיות או b או c אבל תלוי
שואל השאלה:
אתם יכולים לכתוב גדלים?
מגדול לקטן
אנונימית