4 תשובות
G נשמע עצום ברמה לא יפה
אני אוהבת בין B80-D כזה
^אז כל אחד אומר את דעתו, זה כל הקטע
B80 זה יפה.
תלוי בפורפרציות עם שאר הגוף.. אם מדובר על מישהי רזה עם "הגוף האידיאלי" אז C או D לדעתי