7 תשובות
קטן-בינוני
קטן
אנונימית
בינוני קטן כזה
c זה בינוני
אנונימית
בינוני כזה
בינוני ומטה
אני בקושי a מה-
אנונימית