2 תשובות
יש באינטרנט או שתיצפי בקליפ ותנסי לעשות את זה
יש את הריקוד בשיר