5 תשובות
psy אומרים סיי, קוריאנים -,- ולא אין לי משהו נגדם אני מתה עליהם
וואלה בן כמה הוא.?
psy אבל אומרים סיי ואין לי מושג איך קוראים לו