8 תשובות
הגיוני
מאיזו בחינה? מאוחר/מוקדם
אנונימית
כן הגיוני
כן ברור לכל אחת זה שונה אני קיבלתי לפני גיל 12
כן זה בסדר אני קיבלתי ב12 וזה סבבה