7 תשובות
אאני
אניניניניני
מנגו שולטמוחעחעחעח מנגו!
לא חחח
לאלא אניי בעד מנגוו
מנגוו פאוורר לנצחחח!
אנונימית