3 תשובות
אולי כי אתה אוכל מלא ברצף
שואל השאלה:
לא זה קורה לי שאני אוכל רק אחד אבל לא בכל פעם שאני אוכל
אנונימי
רק כשאני אוכלת לא מבושלות מספיק