3 תשובות
כן
המעמד החברתי שלי לא היה מזהיר ביסודי
כן
ואם את צריכה לדבר אני כאן.