4 תשובות
מתה מאוד
שואל השאלה:
אה טוב תודה
פדיחות
גוססת