8 תשובות
נראה לי שכן.
כן
לא לא רואים מי זה
אבל היא רואה.
שואל השאלה:
השאלה אם ייראו את השם של מי שעשה את זה
יש לה אפשרות של לראות, השאלה היא אם הא יודעת לעשות את זה
היא יכולה לדעת
השאלה אפ היא יודעת איל