4 תשובות
תורת שלמה , אני לא בטוח מתלבט בין תורת שלמה לחומש פקודים
שואל השאלה:
עוד שאלה
מי מהבאים נחשבים ספרי אמת (יש יותר מתשובה אחת) ?

איוב
עזרא
מלכים א'
משלי
תהילים
אנונימית
סִפְרֵי אֱמֶ"ת הוא הכינוי לשלושת הספרים אשר פותחים את קובץ הכתובים בתנ"ך - איוב, משלי ותהילים. מקור הכינוי הוא בראשי התיבות של שמות הספרים.