11 תשובות
Year = input (enter your year of birth(
Name = input(enter your name(
Age = 2020 - year
Print(name)
Print(age)
תבדקי אם זה עובד ותודיעי לי
זה לא מעביר לי את הסוגריים והמרכאות לצד השני
name = input("pls enter you name: ") t
birthDate = int(input(f"{name}, pls enter The year you were born: ")) t
print(f"{name}, You are {2020-birthDate} y/o") t

תמחקי את כל ה"t" שבסוף השורות
שואל השאלה:
זה גם לא עובד
אנונימית
איזו גירסה של פייתון את משתמשת?
מה השגיאה שזה נותן?
שואל השאלה:
לא יודעת איזה שגיאה זה פשוט לא עובד
אנ משתמשת בפייתון 3
אנונימית
אין כזה דבר זה לא עובד ולא מדפיס שגיאה
את מריצה הכל נורמלי?
את מריצה את הדף הנכון?
זה מדפיס הודעה
"Process finished with exit code 0"
באיזו תוכנה את משתמשת?
שואל השאלה:
זה כן מדפיס את ההודעה שכתבת
אנונימית
שמרת את הקובץ?
שואל השאלה:
כן עשיתי הכל נכון
זה עבר לי עם קודים אחרים
אנונימית
זה לא נשמע כזה הגיוני..
קחי תורידי את הקובץ הזה ותריצי
שואל השאלה:
איך עושים לזה טבלת מעקב??
אנונימית