4 תשובות
דקה שולח קוד
numbers = int(raw_input("enter:"))
while(numbers/ 10 > numbers % 10):
first = int(numbers / 10)
last = int(numbers % 10)
for i in xrange(last, first + 1):
print i
numbers = int(input("enter:"))
שואל השאלה:
זה יוצא לולאה אין סופית
את צריכה קודם כל לכשות פקודת קלט מתאימה
אחכ לבדוק על ידי תנאי איזה מספר מבין השניים שנקלטו הוא המקסימום (יש פקודה מתמטית כזאת), ככה שזה יוצא שכל מספר טחד מהזוג נכנס למשתנה אחר (כאילו שכל משתנה את עושה נגיד a = input , b = input וכל זה) אסל אם את רוצה במשתנה טחד תעשי כמן זה שמעלי אמר כאילו לבדוק כל פעם את ספרת האם ספרת העשרות גדולה יותא מספרת ביחידות כאילו על ידי מודולו עשר שבעצם מפריד את הספרות (אני לא זןכאת בדיוק תבדקי במחשבון) ואז תנאי של אם המספר הראשון גדול מהמספר השני (על ידי זה שהכנסת כל ספרה למשתנה שונה) ואז פור של טווח מהמספר הקטן עד הגדול ורז להדפיס טת מה ששמת בפור כאילו for I in range אז להדפיס טת I. אחכ כדי שזה ימשיך את הלולאה את יכולה לעשות בתור הפור עוד פעם טת הפקודה של הקלט. בהצלחה