10 תשובות
לא.
לא
פוסל אותה במקום
שואל השאלה:
תיקנתי^
אנונימית
מצטלמת*
נראה לי את הילדה הזאתי מהשאלה של האם הייתם יוצאים איתה.
אולי. לא יודע אם הייתי פוסל. אם היא מעלה ככה לאינסטגרם הרבה אז זה מוריד, אני לא אשקר.
שואל השאלה:
^^ לא
אנונימית