3 תשובות
שואל השאלה:
איך אפשר לעשות את זה בטלפון?
תכתבי במחשב
עורך הסרטונים
יש לך שם אפשרות לחתיכה
אם בטלפון, תלחצי על העיפרון ותחתכי תסרטון לקטעים שאתא רוצה
ענית על הפוסט שלי!
באותו הנושא: