תשובה אחת
אפשר לעשות בעורך הסרטונים חתיכה של סרטון ואז הוא שומר את המקורי ואת החדש
ואז לפצל את המקורי לכמה חלקים שאת צריכה
באותו הנושא: