4 תשובות
שאני שמח שהעולם לא יסבול אותי יותר
אבאמן אבאמן מתכנן איך לתפוס תבן
אני מקווה שיהיה לי כיף למעלה?
הגוף האנושי יכול להכיל כמעט שני דביבונים בישבן ביי עולם