תשובה אחת
פגם בכבל תקשורת נדרש טכני
קלמן btu
באותו הנושא: