5 תשובות
True caller
בשונה מMe, אי אפשר לראות איך שמרו אותך. אבל ככה אחרים לא יודעים איך שמרת אותם. ואפשר גם לערוך את המספר שלך אם אתה רוצה להיות חסוי
Truecaller