2 תשובות
Me מקווה שעזרתי
שואל השאלה:
מה me?לא הבנת תשאלה שלתי אם רואים שפעיל בפלא ני שנכנס להסתכל במספר שלי באפלקציה
אנונימי