3 תשובות
ההסתברות היא 4/9
ההסתברות היא להוציא 4 ל9