2 תשובות
חיובי, זה גם מאוד מסוכן כי זה יכול להחמיר ולהתפשט לעוד מקומות בגוף.
נאלי שכן...