2 תשובות
זה לא מסוכן
ועושים רק אם צריך
אם מפנים אותך, תעשי,
האחות עם כפפות