2 תשובות
בבוקר
עדיף בבוקר כי אז השתן הוא הכי מרוכז והבדיקה מדויקת יותר.