4 תשובות
3 ל 10
או 7 ל 10

תלוי מה האדום (3 או 7)
לא צריך אבל תרגיל לזה? לא עושים ישר 3 + 7
אנונימי
3 ועוד 7 שווה 10, עכשיו זה מספר הכדורים היחסי חלקי סך הכל
לא בסדר היא שאלה ספציפית רק על השאלה הזאת לי יש פשוט שאלה שלא נגמרת בזה לא חושב טעיתי
אנונימי