תשובה אחת
זה יוצא 5 ו -20 כי חיברתי את ה-1 וה-4 שיצא 5 ואז עשיתי כמה זה 4 חלקי 5
מתוך 20 וכמה זה 1 חלקי 5 מתוך 20 מקווה שהבנת ובהצלחה.
באותו הנושא: