תשובה אחת
בדרך כלל זה ככה בין ידידים. אחד רוצה יותר מהשני..:\\
באותו הנושא: