תשובה אחת
תשובה מלאה ראה בויקיפדיה בלינק המצורף
אברהם שרם מומחה סטיפס